+420 777 603 606 / E-mail: info@geodezie-slavicin.cz

NABÍZÍME SKENOVÁNÍ MODERNÍ TECHNIKOU

GeoSLAM ZEB Horizon RT

Nejuniverzálnější systém technologie laserového skenování s ideálním kompromisem mezi rychlostí a přesností, přizpůsobená pro mobilní a ruční skener.

GeoSLAM ZEB Horizon RT
Combination of solutions GeoSLAM Horizon

Nejrychlejší metoda sběru dat i pro hůře přístupná místa

3D model objektu nebo terénu je zobrazen mračnem bodů (miliony bodů), kdy každý bod má své souřadnice x, y, z.

Každý bod mračna kromě souřadnic obsahuje i barevnou informaci, a tou je např. hodnota intenzity odrazu laserového paprsku převedená do stupně šedi (x, y, z, intenzita) nebo RGB informace získaná z fotografie (x, y, z, RGB).

Mračno bodů lze uložit v různých datových formátech:
název-souboru.las (formát lidarových dat mračna bodů) / .laz (komprimovaný soubor lidarových dat) / .e57 (pro AutoCAD).

Jedinečná technologie pro moderní Geodézii ve 3D.

GeoSLAM Vision

Velice přesná

360° Kamera

která pomocí 8MPix snímače každou vteřinu zachytí předozadní snímek pro výsledné panoramatické fotografie. Tyto fotografie poté mohou v projektu vytvořit Street View prohlídku a zajišťují reálné obarvení mračna bodů.

16 Kanálový

Laserový LIDAR

vytváří rychlostí 300.000 bodů za sekundu reálný model skenovaného terénu a budov.

Z informací o intenzitě, dosahu 100 metrů a přesnosti 1-3 cm, je ideálním nástrojem pro získávání velice přesných a reálných dat například pro následné vytváření projektů (pasportů staveb) nebo digitálního modelu terénu (polohopisu a výškopisu).

GeoSLAM ZEB Horizon RT

FARO Connect ® Viewer

Poskytneme zákazníkovi profesionální prohlížečku – dokonalé desktopové řešení pro správu 3D mračna bodů a obrazových dat.

Díky tomuto řešení, máte maximum informací včetně reálných dat a StreetView fotografií, pro detailní přehled o své budově, pozemku, stavbě…

CloudCompare – když chcete víc…

Ať jste projektant, archytekt anebo jen zákazník… určitě vám doporučíme jedno z nejlepších OpenSource prostředí pro zpracování, editaci či jen prohlížení a správu 3D mračna bodů.

Velice propracovaný a robustní software, ke kterému najdete i mnoho ukázkových videí a se kterým vás bude práce s naskenovanými daty opravdu bavit…

GEODÉZIE Slavičín s.r.o.

Osvobození 288, 763 21 Slavičín Tel: +420 777 603 606 / info@geodezie3d.cz

Naskenujeme pro Vás zakázku nebo odprezentujeme možnosti Laserového skenování s následným zpracováním dat. 

Zeptejte se na cenu našich služeb.